தொடர்பு

இரத்தினபுரி  மாவட்ட செயலகம்
முகவரி:
மாவட்ட செயலகம், புதிய நகரம்
இரத்தினபுரி
இலங்கை
70000
தொலைபேசி:
+94 452222140
தொலைநகலி:
+94 452222233/34

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)