11රජයේ සෞභාග්‍යා ගෙවත්ත වැඩසටහනට සමගාමීව මෙවර අලුත් අවුරුද්දු පැල සිටුවීමේ නැකතට පැල සිටුවීම සබරගමු පළාත පුරා ක්‍රියාත්මක කර ඇත.
ඒ අනුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන 2020.04.19 දින බටුගෙදර සම්බෝධි විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය පන්දෙණියේ නන්දිස්සර හිමියන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බටුගෙදර සම්බෝධි විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේ දී සිදු විය.
මෙම අවස්ථාවට රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මිය, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජී.ඩී.එල්. උදයකුමාරි මෙනවිය, රත්නපුර නගරාධිපති ටිරෝන් අත්තනායක මහතා, රත්නපුර මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක රොහාන් ඕලුගල මහතා, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ  ගොවිජන සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්තුමිය ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහභාගි විය.

පුවත් සහ සිදුවීම්