20190726 095451

ජාතික සමථ දිනයට අදාළව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සැමරුම් උත්සවය 2019.07.26 දින අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය නිතීඥ තලතා අතුකෝරාළ මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කේතුමතී උත්සව ශාලාවේ දී පවත්වන ලදී.
ජාතික සමථ දිනයට සමගාමීව දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාවට නංවනු ලබන ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනට අදාළව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහනෙහි සමාරම්භය සනිටුහන් කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීමේ අත් පත්‍රිකා සහ බැනරය ගරු අමාත්‍යතුමිය අතින් රත්නපුර සමථ මූල මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමිය වෙත සංකේතාත්මකව ලබාදීම ද මෙහිදී සිදු විය.
මේ සඳහා කුප්පියාවත්ත බෝධානන්ද හිමි ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය, පළාත් සභා හිටපු මංත්‍රී යෙහියා එම්. ඉෆ්ලාර් මහතා, පළාත් සභා හිටපු නිමල් විජේනායක මහතා රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණිය, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජී.ඩි.එල්. උදය කුමාරි මෙනවිය, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.බී. ‍උඩෝවිට මහතා, සමථ මණ්ඩල කොමිෂන් සභාවෙහි ලේකම් රාජනී අතපත්තු මැතිණිය, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, ප්‍රාදේශීය සභා මංත්‍රීවරුන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමථ නිලධාරීන්, විදුහල්පතිවරුන් හා සමථ මූල මණ්ඩලයන්හි සාමාජික සාමාජිකාවන් සහභාගී විය.

පුවත් සහ සිදුවීම්