430ජාතික මත් නිවාරණ සතිය නිමිති කර ගනිමින් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නාගරික පාසල් රථ රියදුරන් හා හිමිකරුවන්, ත්‍රී රෝද රථ රියදුරන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් රත්නපුර මුවගම සිරි විසුද්ධාරාම පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ දී 2019.06.27 දින රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදී. පසුව ත්‍රී රෝද රථ, පාසල් වෑන් හා බස් රථ වල දැනුවත් කිරීමේ ස්ටිකරයන් ඇලවීමේ වැඩසටහනක් ද මෙයට සමගාමීව සිදු කරන ලදී.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහන සඳහා රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණිය, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජී.ඩී.එල්. උදය කුමාරි මෙනවිය, රත්නපුර මූලස්ථාන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක රොහාන් ඕලුගල මහතා, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය අන්තරාදායක ‍ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩල නිලධාරීන්, පොලිස් නිලධාරීන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මේ සඳහා සහභාගී විය. (වැඩිදුර ජායාරූප නැරඹීමට ජායාරූප ගැලරිය වෙත පිවිසෙන්න)

පුවත් සහ සිදුවීම්