20191203 0916132019 වර්ෂයට අදාළ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.12.03 දින දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී.
මෙම වැඩසටහනෙහි ආරාධිත දේශන වෙනුවෙන් සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උප කුලපති, වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලයේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ආරියරත්න කළුආරච්චි මහතා, සෞන්දර්ය කලා විශ්විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය ප්‍රවීන සංගීතවේදිනී ශ්‍රී කාරියවසම් මහත්මිය, ප්‍රවීන වේදිකා නාට්‍ය ශිල්පිනී රත්නා ලාලනී ජයකොඩි මහත්මිය සහභාගී විය.
එමෙන්ම, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය මාණ්ඩලික නිලධාරීන්, දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, සාහිත්‍ය තරගවලින් ජයග්‍රහනය ලැබු දූ දරුන් හා ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන් සහභාගී විය.

පුවත් සහ සිදුවීම්