156580594 1383662758641483 3735876641483774732 oබළංගොඩ, කල්තොට නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස, පී.ජී.එන්. වීරසූරිය මහත්මිය රාජකාරී අරඹයි.
ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජන රජයේ අංක 2147/28 හා 2019/10/29 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ස්ථාපිත කරන ලද කල්තොට නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරිණියක වන කොලොන්න සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ පී.ජී.එන්. වීරසූරිය මහත්මිය 2021.03.02 දින ගෞරවණීය මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාද මධ්‍යයේ, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ මහ දිසාපති මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණිය ඉදිරියේ රාජකාරී ආරම්භ කරන ලදී.
වර්ෂ 2018 ක් වූ අප්රේල් මස 07 වන දින බළංගොඩ පප්‍රාෙද්ශී ලේකම් කාර්යාලය යටතේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රාදේශීය ලේකම් උප කාර්යාලයක් ලෙස ජනගත කරන ලද මෙම කාර්යාලයේ මෙතෙක් රාජකාරී ආවරණය කරන ලද්දේ බළංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් එච්.එම්. හේමන්ත බණ්ඩාර මහතා විසිනි.
මෙහිදී, මෙම නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කළ රත්නපුර දිසාපති මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මිය මෙසේ පැවසීය. මෙම නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය වර්ග කිලෝමීටර් 94 (අනූ හතරකට) ආසන්න වපසරියකින් යුක්ත වේ. එමෙන්ම මෙහි පවුල් 4,108 ක පුද්ගලයින් 14,734 දෙනෙකු පමණ ජීවත් වේ.
මෙම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් වන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සංඛ්යාව 12 කි. එම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් නම් අංක 258 කල්තොට, අංක 258 B - මැදබැද්ද, අංක 258 C තංජන්තැන්න, අංක 258 F කූරගල, අංක 258 E නෙළුයාය, අංක 259 - උග්ගල් කල්තොට වම් ඉවුර වම, අංක 259 A උග්ගල් කල්තොට වම් ඉවුර දකුණ, අංක 260 A දියවින්න, අංක 260 B වැලිපතයාය, අංක 260 C මොලමුර, අංක 260 E කළුපේඩිගම, අංක 260 F කෝණ්ගහමංකඩ යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් වේ.
විශේෂයෙන් මෙම බොහෝ ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල සිට බළංගොඩ නගරයට කිලෝමීටර් 30 කට වැඩි දුරක් පවතී. මෙම ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන ජනතාවගෙන් අති බහුතරය කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නිරතවෙමින් තම ජීවිකාව ගෙනයන පිරිසක් වේ. 2018 අ‍ප්‍රේල් මස 07 වන දින කල්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් උප කාර්යාලයක් ජනගත කරන තුරුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකින් ලබා ගන්නා සියලුම සේවාවන් ලබා ගැනීමට මෙම ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල ජීවත්වන මහ ජනතාවට බොහෝ දුර කතර ගෙවා ගෙන බළංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයටම පැමිණීමට සිදු විය.
ඒ අනුව මෙම ප්‍රාදේශීය ලේකම් උප කාර්යාලය තව දුරටත් පුළුල් කරමින් පූර්ණ කාලීනව රාජකාරී ඉටු කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකු යටතේ නව ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් බවට පත්වීමත් සමඟ මෙම ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ජනතාවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකින් ලබා ගන්නා සියලුම සේවාවන් ලබා ගැනීමේදී ඉමහත් පහසුවක් මෙන්ම මහත් අස්වැසිල්ලක් වනු ඇති බවද පැවසූ දිසාපතිතුමිය මෙම නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා අංග සම්පූර්ණ නව ගොඩනැඟිල්ලක් ඉඳිකිරීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කිරීමේ කටයුත්ත සබරගමුව පළාත් ඉංජිනේරු සේවා කාර්යාලයට භාරදී ඇති බවද, මෙම කාර්යාලය සඳහා අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුමත කර ඇති බවද දිසාපති මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මිය වැඩිදුරටත් පැවසීය.
මෙම අවස්ථාවට කල්තොට ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ ගරු සභාපති වැලිපත විල්ලාර ශ්‍රී අභිනවාරාමාධිපති ශාස්ත්‍රවේදී වැලිපත සාසනවංශ හිමි, කල්තොට බුදුගල රජ මහා විහාරාධිකාරී ශාස්ත්‍රපති බුදුගල සෝමරතන හිමි ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය, බළංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් එච්.එම්. හේමන්ත බණ්ඩාර මහතා, කොලොන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් අමිල විජේරත්න මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීහු සහභාගී වූහ.

පුවත් සහ සිදුවීම්