20191203 153459

අයි.එෆ්.සී. ලෝක බැංකු සංවිධානය විසින් පුද කළ නායකත්ව හා පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ සවර්ණමය කාන්තාව (2019 වර්ෂයට අදාළ) සම්මානයට පාත්‍ර වු රත්නපුර මහ දිසාපතිනී මාලනී ලොකුපෝතාගම මැතිණිය වෙනුවෙන් 2019.12.03 දින රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී උපහාර උත්සවයක් සංවිධානය කරන ලදී.
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය මාණ්ඩලික නිලධාරීන් හා කාර්යය මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කළ මෙම උත්සවය සඳහා ශ්‍රී පාදස්ථානාධිපති අති පුජ්‍ය බෙංගමුවේ ධම්මදින්න නායක හිමිපාණන් ඇතුළු සංඝරත්නය, දිස්ත්‍රික්කයේ සියළු ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුළු කාර්යය මණ්ඩලය, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමන්, සබරගමුව පළාත් සභාවේ නිලධාරීන් සහභාගී විය.

පුවත් සහ සිදුවීම්